شیخ مفید
36 بازدید
محل ارائه: مرکز تحقیقات کامپیوتری ‏علوم اسلامی
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مدیر پروژه
زبان : فارسی
نرم‌افزار کتابخانه‌ای آثار شیخ مفید شامل 53 عنوان در 68 جلد کتاب می‌باشد که 44 عنوان از این آثار در 17 مجلد با عنوان مصنفات الشیخ المفید آمده است بقیه هم شروح و ترجمه‌های تالیفات این فقیه و متکلم بزرگ جهان تشیع می‌باشد .