علامه طباطبائی
46 بازدید
محل ارائه: مرکز تحقیقات کامپیوتری ‏علوم اسلامی
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مدیر پروژه
زبان : فارسی
نرم‌افزاری کتابخانه ای شامل کلیه آثار علامه طباطبایی ره شامل 72 عنوان 154 مجلد)همچون تفسیر المیزان ، بدایة الحکمه و نهایة الحکمه و همچنین شروح و تألیفاتی که دیگر نویسندگان درباره ایشان و آثارشان نگاشته اند، می باشد، این پروژه شامل 72 عنوان (154 مجلد) بوده از آثار ایشان و شروح آن و 15 عنوان (15 مجلد) در شرح احوال این عالم برجسته است، این نرم‌افزار از قابلیت لینک شرح و متن نیز برخوردار است .