آیت الله سبزواری
48 بازدید
محل ارائه: مرکز تحقیقات کامپیوتری ‏علوم اسلامی
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مدیر پروژه
زبان : فارسی
این پروژه شامل 7 عنوان در 48 جلد کتاب است که شامل «مواهب الرحمان»، «مهذ‌ب الأحکام» و «تهذیب الأصول» همراه با سائر تالیفات این فقیه بزرگوار .