سید ابن طاووس
44 بازدید
محل ارائه: مرکز تحقیقات کامپیوتری ‏علوم اسلامی
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مدیر پروژه
زبان : فارسی
این پروژه شامل 28 عنوان در 32 جلد کتاب است که روی هم رفته یک موسوعه ادعیه و زیارات است چون صبغه آثار سید اکثرا دعائی است مثل «إقبال الأعمال» «مهج الدعوات» «مصباح الزائر» «جمال الأسبوع» همراه با سائر تالیفات این سید بزرگوار و همچنین ترجمه بسیاری از این آثار .