علامه شرف الدین عاملی
45 بازدید
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1393
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مدیر
زبان : فارسی
متن کامل 6 عنوان کتاب در 16 جلد، در علوم اسلامی بالاخص «حدیث»، «رجال» و «فقه» بالاخص «موسوعة الإمام السید عبد الحسین شرف الدین» که این موسوعه 9 جلدی، واجد همه 29 تالیف ایشان می‌شود . همراه با جلد 0 که مدخل است در شخصیت شناسی علامه شرف الدین و جلد 10 که فهارس این رسالات است پس موسوعه ایشان در واقع 11 جلدی است . در ضمن ترجمه المراجعات نیز در این نرم افزار عرضه شده است .