شیخ مفید - 2
47 بازدید
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1293
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مدیر
زبان : فارسی
این پروژه شامل 64عنوان در 83جلد کتاب می‌باشد که 44 عنوان از این آثار در 17 مجلد با عنوان مصنفات الشیخ المفید آمده است بقیه هم شروح و ترجمه‌های تالیفات شیخ معظم مفید است